Uchwała Nr 1041/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki DAMF INWESTYCJE S.A.

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,

po rozpatrzeniu wniosku spółki DAMF INWESTYCJE S.A. o zawieszenie obrotu akcjami tej spółki, oznaczonymi kodem "PLFLYPL00017", Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi akcjami w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

- od dnia 29 grudnia 2020 r.

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9-11 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na akcje spółki DAMF INWESTYCJE S.A., o których mowa

w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a niezrealizowane do dnia 28 grudnia 2020 r. (włącznie), tracą ważność;

2) od dnia zawieszenia obrotu, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki DAMF INWESTYCJE S.A., nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.