Zarząd Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2015 roku.

Zarząd Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości, raport okresowy za II kwartał 2015 roku.

Zarząd Fly.pl S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok bilansowy 2014 wraz z Opinią i Raportem Biegłego Rewidenta z przebiegu i rezultatów badania sprawozdania finansowego.

Zarząd Fly.pl S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za rok bilansowy 2014 wraz z Opinią i Raportem Biegłego Rewidenta z przebiegu i rezultatów badania sprawozdania finansowego.

Zarząd Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości, raport okresowy za I kwartał 2015 roku.

Zarząd FLY.PL S.A. ( Emitent ) informuje, że otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., iż zgodnie z Uchwałą Nr 51/15 Zarządu KDPW S.A. z dnia 21.01.2015 roku, w dniu 16.03.2015 roku nastąpi rejestracja papierów wartościowych FLY.PL S.A., oznaczonych Kodem PLFLYPL00017, w liczbie 20 400 00 akcji.

Zarząd spółki Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje,iż w dniu 12 marca 2015 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podjął uchwałę Nr 235/2015 w sprawie określenia 16 marca 2015 roku, jako dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, 20 400 000 (dwudziestu milionów czterystu tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLFLYPL00017 .Akcje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą FLYPL i oznaczeniem FLY.

Zarząd FLY.PL S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę numer 228/2015 z dnia 11 marca 2015 r.w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 20 400 000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

W związku z otrzymanymi uwagami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co do zawartości raportu okresowego Fly.pl S.A. za IV kwartał 2014 roku, Zarząd Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości, skorygowany raport okresowy za IV kwartał 2014 roku.

Zarząd Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości, raport okresowy za IV kwartał 2014 roku.

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.