Zarząd spółki DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.12.2020r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego ELKOP SE, powziął informację o rejestracji połączenia Spółki.

Damf Inwestycje S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 28 grudnia 2020 r. otrzymała informację o podjęciu przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na wniosek Spółki, uchwały nr 1041/2020 w sprawie zawieszenie obrotu akcjami.

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, w związku z trwająca procedurą połączenia Spółki ze spółką ELKOP SE z siedzibą w Płocku zgodnie z Planem Połączenia z dnia 30 kwietnia 2020r. oraz w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 18 sierpnia 2020r. uchwały w sprawie połączenia Spółki o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2020 z dnia 18 sierpnia 2020r. informuje, że podjął decyzję o skierowaniu wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Spółki.

Zarząd spółki Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000410606 niniejszym po raz czwarty wzywa Akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu, do ich złożenia w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

Zarząd spółki Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000410606 niniejszym po raz trzeci wzywa Akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu, do ich złożenia w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

Zarząd spółki Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000410606 niniejszym po raz trzeci wzywa Akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu, do ich złożenia w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

Damf Inwestycje S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 17.11.2020 r. otrzymała informację o podjęciu przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na wniosek Spółki, uchwały nr 889/2020 w sprawie wznowienia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki DAMF INWESTYCJE S.A.

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, w związku z trwająca procedurą połączenia Spółki ze spółką ELKOP SE z siedzibą w Płocku zgodnie z Planem Połączenia z dnia 30 kwietnia 2020r. informuje, że z przyczyn nie leżących po stronie łączących się Spółek, etap sądowy procedury połączenia uległ znacznemu przedłużeniu. W szczególności na przedłużający się czas trwania procedury rejestracji połączenia Emitenta wpływają zmiany organizacyjne oraz zmiany właściwości Sądów Rejestrowych wynikających z obowiązujących Rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości.

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, w związku z trwająca procedurą połączenia Spółki ze spółką ELKOP SE z siedzibą w Płocku zgodnie z Planem Połączenia z dnia 30 kwietnia 2020r. informuje, że z przyczyn nie leżących po stronie łączących się Spółek, etap sądowy procedury połączenia uległ znacznemu przedłużeniu. W szczególności na przedłużający się czas trwania procedury rejestracji połączenia Emitenta wpływają zmiany organizacyjne oraz zmiany właściwości Sądów Rejestrowych wynikających z obowiązujących Rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości.

Zarząd Spółki Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości, raport okresowy za trzeci kwartał 2020 roku.

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.