Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 19.07.2018r. podjął decyzję o aktualizacji strategii rozwoju Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że dotychczas podejmowane przez Spółkę działania w zakresie głównego kierunku rozwoju Spółki, tj. działania mające na celu budowę grupy kapitałowej podmiotów działających w branży turystycznej nie przynosi oczekiwanych przez Spółkę efektów. Zarząd wyjaśnia, że założenia rozwoju spółki opierające się na przejęciach podmiotów funkcjonujących na rynku, na którym Emitent posiada niezbędne know-how, ze względu na panującą koniunkturę w ocenie Zarządu wiążą się ze zbyt dużym ryzykiem gospodarczym.

Mając na uwadze powyższe Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. w Warszawie w dniu 19.07.2018r. podjął decyzję o zmianie głównego kierunku rozwoju Spółki. Jak już Zarząd sygnalizował w sprawozdaniu
z działalności Spółki za rok 2017 (raport EBI 3/2018), aktualna sytuacja rynkowa spowodowała zwiększenie zaangażowania Spółki w obszarze usług finansowych w szczególności w zakresie udzielania niekonsumenckich pożyczek gotówkowych.

Spółka zamierza skoncentrować działania na rozwijaniu działalności finansowej polegającej na udzielaniu pożyczek pieniężnych wybranym podmiotom. Jednocześnie Spółka nie wyklucza, że w przypadku gdy dojdzie do zmiany warunków gospodarczych lub w przypadku gdy Zarząd uzna określone projekty w branży, w której wcześniej dziłał Emitent, za atrakcyjne i nie obarczone zbyt dużym ryzykiem gospodarczym, również prowadzić dalszą działalność w tym zakresie.

Zarząd oczekuje, że zmiana strategii rozwoju Spółki umożliwi Spółce zwiększenie dynamiki rozwoju.

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.