Zarząd Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 18.12.2014 roku.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fly.pl S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000410606 (dalej zwanej "Spółką"), działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz rozdział V art. 16. Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 02-07-2014 roku o godz.12.00 w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c.

Zarząd Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fly.pl S.A., które odbyło się w dniu 2 lipca 2014 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.